top of page

Frequently Asked Questions

Jag är gammal/otränad, kan jag träna funktionell fitness?

Definitivt! Du kan börja direkt. Du behöver inte vara vältränad för att börja, men du behöver börja för att bli vältränad. Funktionell fitness Kan anpassas till ALLA fysiska nivåer. Övningar och pass anpassas till din nivå, på varje pass har du en tränare som hjälper dig med teknik och de ändringar du kan behöva. Det är det fina med att träna på ett gym med träning i små grupper, vi tar ansvar och hjälper dig framåt i din träning.

Hur ser ett pass ut?

Då vi alltid strävar efter är att bli så all-sidigt tränade som möjligt, förändras passen hela tiden. Gemensamt för alla instruktörsledda och styrkeorienterade pass är att de innehåller:


Uppvärmning – generell samt specifikt för att förbereda kroppen för det vi ska göra.

Teknik/styrka – del i passet där vi gör mer styrke orienterade delar eller lägger ytterligare tid för att öva på tekniska moment.

WOD – Workout Of the Day, den del som oftast är den högintensivt bit där variationen är stor.

Kids corner

UNDER UPPBYGGNAD

Våra gyllene regler!

  1. Visa hänsyn till alla medlemmar och bidra till en bra omgivning.

  2. Var driven.

  3. Testa dina gränser.

  4. Respektera och lyssna på coacherna, dom är här för din säkerhet och utveckling.

  5. Ingen “Ego-lifting” förekommer här, är det för tungt så scalar vi Workouten.

  6. Arbeta på dina svagheter, färdigheter behöver uppmärksamhet.

  7. Respektera utrustningen och andra medlemmar, dumpning av vikter sker endast om du absolut måste.

  8. Lägg tillbaka utrustningen på rätt ställe och städa upp efter ditt pass.

  9. Ge ditt allra bästa och var medveten om att detta vill förändras ifrån dag till dag.

  10. HA KUL!

FAQ: FAQ
bottom of page